Ikonokody – to pojęcie oznaczające przedstawienia ikonograficzne, które wykorzystują kodowanie w celu przekazu dodatkowych informacji lub symboliki. Słowo “ikona” odnosi się do tradycyjnej sztuki sakralnej, która przedstawia postacie religijne lub sceny związane z wiarą, natomiast “kody” odnoszą się do sposobu przekazywania dodatkowych informacji lub symboliki poprzez zastosowanie kodowania, na przykład kodów QR. W kontekście sztuki, “ikonokody” oznaczają więc nowoczesne przedstawienia ikonograficzne, które wykorzystują kodowanie jako sposób na przekazywanie dodatkowych treści, symboliki lub informacji.

Ikonokody” to termin zaproponowany przez polskiego artystę, Grzegorza Tomasiaka, który jest autorem wielu prac z tego zakresu. Termin ten nawiązuje do połączenia tradycyjnej ikonografii z nowoczesnymi technologiami, takimi jak kodowanie. Dzięki zastosowaniu ikonokodów, sztuka sakralna może być interpretowana na nowe sposoby, a przekazywane treści i symbolika mogą być bardziej złożone i wielowarstwowe.